အေမမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ Wellness မဂၢဇင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သက္မြန္ျမင့္

အေမမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ Wellness မဂၢဇင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သက္မြန္ျမင့္

click photo for more information
အေမမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ Wellness မဂၢဇင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သက္မြန္ျမင့္
အေမမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ Wellness မဂၢဇင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သက္မြန္ျမင့္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ႔ Sweet Child ကေလးပစၥည္းဆိုင္တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ပြဲကို ဒီကေန႔ ေမလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ဆရာစံလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

အေမမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ Wellness မဂၢဇင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သက္မြန္ျမင့္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ႔ Sweet Child ကေလးပစၥည္းဆိုင္တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ပြဲကို ဒီကေန႔ ေမလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ဆရာစံလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

Zoëtry Wellness & Spa Resorts | Luxury resorts in Mexico and the Caribbean | Endless Privileges® |

click photo for more information
Zoëtry Wellness & Spa Resorts | Luxury resorts in Mexico and the Caribbean | Endless Privileges® |
At Zoëtry Wellness & Spa Resorts, guests will be immersed in the exclusive Endless Privileges® experience. Zoëtry is an entirely unique kind of resort where the definition of wellness goes far beyond good health and nutrition. In addition to the comfort of your luxury accommodations and healthy gourmet cuisine, you will have opportunities to participate […]

The Music of A CURE FOR WELLNESS

click photo for more information
The Music of A CURE FOR WELLNESS
A behind the scenes look at the Original Score for Gore Verbinski’s psychological thriller A CURE FOR WELLNESS. Featuring an interview with Golden Globe® nominated composer Benjamin Wallfisch, and footage from the orchestral recording sessions at Abbey Road Studios, London.

GYM WAY fitness & wellness | New Center-Teaser #2.

click photo for more information
GYM WAY fitness & wellness | New Center-Teaser #2.

Talk365: Talking Wellness Shayla #2 w/Host Chat & Throws – TV SEGMENT 3

click photo for more information
Talk365: Talking Wellness Shayla #2 w/Host Chat & Throws – TV SEGMENT 3

The Pursuit of Wellness – Short Film

click photo for more information
The Pursuit of Wellness – Short Film
READ BELOW! The film ran into a few problems and was unable to reshoot. I used what I got. There were sound and shaky issues. This was very low budget and my first legit first film I directed. Today’s generation, people have a lot in life but don’t realize what is right in front of […]

Breast Cancer Rehabilitation & Wellness Summit Stella Glowinski

click photo for more information
Breast Cancer Rehabilitation & Wellness Summit Stella Glowinski
Breast reconstruction after breast cancer surgery and radiotherapy, is a procedure that has complex impact on the tissues at the chest/ breast and the donor site. Stella is a physical therapist and will demonstrate her techniques to improve the heath and stretch of the soft tissue. Register for the Summit to hear Stella’s full presentation […]

Mamãe Wellness (1 ano pós parto)

click photo for more information
Mamãe Wellness (1 ano pós parto)
Em busca de um sonho .. 1 ano pós parto recomeço minha preparação oficial para o campeonato de fisiculturismo. Participo da categoria Wellness ate 163 IFBB Paraná e convido a todos para assistir e acompanhar esse caminho que é cheio se surpresas, altos e baixos mas que no final vale muito a pena ❤💪😍 Vem […]

История Вэлнэс. Надежда Созыкина. WELLNESS ORIFLAME

click photo for more information
История Вэлнэс. Надежда Созыкина. WELLNESS ORIFLAME
Добавляйся в команду

INSPIRE&EMPOWER: Intro to Health and Wellness

click photo for more information
INSPIRE&EMPOWER: Intro to Health and Wellness
Get Your Free Gift: http://bit.ly/2wmt25C Created a page for people who struggle with creating a healthy lifestyle. In this group you will get the real deal on what it means to go natural and what to do about it. FREE HEALTHY RECIPES AND EDUCATION ABOUT FOODS WE HAVE BEEN PROGRAMMED TO CONSUME. Facebook: http://bit.ly/2pEgLT7

Malibu Boats Daily Hair Swimmers Wellness Shampoo

click photo for more information
Malibu Boats Daily Hair Swimmers Wellness Shampoo
This gentle restorative system nourishes, strengthens and protects while preventing damage and discoloration caused by exposure to pool, spa or ocean water. Product Features Helps prevent green hair caused by copper. Helps prevent build-up of pool and spa chemicals (chlorine, bromine) and hard water minerals (copper, calcium, and magnesium) while gently cleansing hair and scalp. […]

Bollywood actor Evelyn Sharma speaks at INSPIRE Spiritual & Wellness Visionary Awards

click photo for more information
Bollywood actor Evelyn Sharma speaks at INSPIRE Spiritual & Wellness Visionary Awards
Bollywood actor, fashion philanthropist and wellness expert Evelyn Sharma speaks about holistic living and inspiration at INSPIRE Spiritual & Wellness Visionary Awards function in New Delhi. Read more on www.EvelynsSecrets.com and follow in social media!

AMWELL CORPORATE WEBINAR , New years Wellness Message/www.afthealer.com

click photo for more information
AMWELL CORPORATE WEBINAR , New years Wellness Message/www.afthealer.com
The reason behind this Autoimmune disease, is that, there are more than 100 over Trillion cells in our body, all these cells are so happy, if you check with a bio-photon camera, you can see every cell of your body is emitting a photon light, when you look at that they are all literally dancing […]

Wellness Tour

click photo for more information
Wellness Tour

Webinar: Corporate wellness: Past, present and future

click photo for more information
Webinar: Corporate wellness: Past, present and future
For the webinar slides, head over to our blog: http://www.limeade.com/2016/03/watch-…. If you want to get in touch, reach out to us at marketingteam@limeade.com. Hear Limeade CEO Henry Albrecht and key medical advisor Dr. Michael Parkinson discuss the history and evolution of corporate wellness as well as two fundamental shifts changing the way we understand wellness.

Ankle Flexibility | Mobility | TREBEL Wellness Solutions | Blacksburg

click photo for more information
Ankle Flexibility | Mobility | TREBEL Wellness Solutions | Blacksburg
Trebel Coach Rob Schlicker goes over some ankle mobility exercises and tests. How Stiff Are Your Ankles? Ankle range of motion plays a huge role in squatting and injury prevention. If you can’t drive your ankles forward in the squat (runners, I’m looking at you 😉 ), your depth and ability to keep your chest […]
load more posts