အေမမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ Wellness မဂၢဇင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သက္မြန္ျမင့္

အေမမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ Wellness မဂၢဇင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သက္မြန္ျမင့္

click photo for more information
အေမမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ Wellness မဂၢဇင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သက္မြန္ျမင့္
အေမမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ Wellness မဂၢဇင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သက္မြန္ျမင့္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ႔ Sweet Child ကေလးပစၥည္းဆိုင္တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ပြဲကို ဒီကေန႔ ေမလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ဆရာစံလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

အေမမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ Wellness မဂၢဇင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သက္မြန္ျမင့္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ႔ Sweet Child ကေလးပစၥည္းဆိုင္တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ပြဲကို ဒီကေန႔ ေမလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ဆရာစံလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

Barriers to Wellness: Young People Mistrust the Police

click photo for more information
Barriers to Wellness: Young People Mistrust the Police
Barriers to Wellness: Voices and Views from Young People in Five Cities is a first-of-its-kind, youth-led assessment that provides new insight into the obstacles to wellness young people of color face in five cities across the nation. Learn more at http://www.americaspromise.org/BarrierstoWellness. Join the conversation on social media by using #Barriers2Wellness.

Spiritual Wellness and the Mind of Christ

click photo for more information
Spiritual Wellness and the Mind of Christ
In this video we will talk about what is the Mind of Christ and what it means to be spiritually well. We will take a look at a video by brother Chad who beautifully explains the real meaning of being spiritually well, here is the link to his video;

FertilityBlend for Women by The Daily Wellness Company

click photo for more information
FertilityBlend for Women by The Daily Wellness Company
Optimizes Female Fertility and Reproductive Health Dietary supplement with a premium formula of chasteberry Vitex, Folic Acid, Antioxidants, Green Tea, Vitamin E and Selenium, L-Arginine, B Vitamins and other nutrients essential for Fertility Health Fertility Blend for Women FertilityBlend for Women is scientifically validation nutrition blend that helps enhance fertility health. Vitex agnus-castus chasteberry herb […]

Motor Vehicles Department to cancel permits of unfit buses

click photo for more information
Motor Vehicles Department to cancel permits of unfit buses
The Motor Vehicles Department (MVD) has decided to carry out a district-wide fitness audit of private buses in the wake of complaints that some were reportedly being run without complying with the pre Read more: http://www.thehindu.com/news/cities/kozhikode/motor-vehicles-department-to-cancel-permits-of-unfit-buses/article8975651.ece?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication

OM Wellness Strength and Stillness 1

click photo for more information
OM Wellness Strength and Stillness 1
A yoga sequence for everybody. In less than 20 min let yourself come into stillness, strength and integration. Yoga is about a journey with yourself…the postures are Just one way of looking in. We are all unique and so is our expression of a posture. This sequence is guided in such a way that you […]

Wellness Pathcare – Preventive Healthcare Experts

click photo for more information
Wellness Pathcare – Preventive Healthcare Experts
Wellness Pathcare #ekhealthyhabit

Nutri-Vet Wellness Bitter Bandage, Colors May Vary

click photo for more information
Nutri-Vet Wellness Bitter Bandage, Colors May Vary
Nutri-Vet Bitter Bandage for pets can be used to hold dressings in place or provide added support for strains or sprains. The bitter taste discourages pets from biting, chewing and licking the bandage. Product Features Colors May Vary Veterinarian approved Self-adhering, Easy to apply Non-Toxic Product Does not stick to hair or skin

Balea Wellness Treatment Kur – 7 Day, 7 ml

click photo for more information
Balea Wellness Treatment Kur – 7 Day, 7 ml
Concentrated well-being: Balea seven days spa treatment pampers your skin intensively and gives a neat, radiant look! With the coordinated care system treat yourself and your skin a wellness program from selected ingredients: Hydrating Ampoule: The Elixir contains a moisturizer complex with passionflower and provides the skin with an extra portion of moisture. Anti-stress ampoule: […]

Treino Funcional: De volta à rotina – Fit Wellness 2017

click photo for more information
Treino Funcional: De volta à rotina – Fit Wellness 2017
Após a chegada de 2017, retomamos nossas atividades com o auxílo da Fit Wellness Assessoria Esportiva. Não podeoms ficar paradas. Afinal, para ter qualidade de vida é importante estar se exercitando sempre! 😉💪 Entre em contato conosco: (85)99620-5890 producao@mariasnatv.com.br ★SITE: www.mariasnatv.com.br ★INSTAGRAM: https://www.instagram.com/MariasNaTV ★FACEBOOK: https://www.facebook.com/MariasNaTV ★TWITTER: http://www.twitter.com/mariasnatv

Vitalidad Wellness Center Dr. Alejandro Osuna Testimonios #1

click photo for more information
Vitalidad Wellness Center Dr. Alejandro Osuna  Testimonios #1
HERE HERE! Angel Rivera from Puerto Rico! Nothing Fancy Only the Good Stuff All Videos made with Nokia 920, Iphone4s & GoPro Hero My Schnauzers, Fishing, Work, Music, People and more Music… all in this Beautiful Island of Puerto Rico!

Wellness Absorbent Underwear w/ NASA Technology, Extra-Large, Pack/12

click photo for more information
Wellness Absorbent Underwear w/ NASA Technology, Extra-Large, Pack/12
Wellness® absorbent underwear This super-absorbent underwear is designed to give those with incontinence more control over their lives. Wear the garment up to eight hours without worrying about odor or exposure to wetness. Inspired by NASA, the multilayer technology keeps moisture away from the skin, helping prevent infection, irritation and other incontinence-related problems. Disposable. Polyester. […]

TheraBand Wellness Station Professional Latex Resistance Tubing With Connectors for Physical Therapy, Exercise Station for Rehab, Lower Pilates, Set of 2, 12 Inch, Yellow, Thin, Beginner Level 2

click photo for more information
TheraBand Wellness Station Professional Latex Resistance Tubing With Connectors for Physical Therapy, Exercise Station for Rehab, Lower Pilates, Set of 2, 12 Inch, Yellow, Thin, Beginner Level 2
These TheraBand Professional Resistance Tubes are made of natural rubber and come with attached D-ring connectors which are fully compatible with the Rehab & Wellness Station, Exercise Station and Wall Station and are ideal for exercise, rehabilitation and conditioning. The Resistance Tubing with connectors offers a simple solution for attachment that does not involve tying […]

Wenko Wellness Themenwelt Spa

click photo for more information
Wenko Wellness Themenwelt Spa
Schaut euch unsere Wellness Themenwelt Spa an. Badartikel perfekt aufeinander abgestimmt in unserem Spa-Design. Stöbert doch direkt einmal in unsren Spa-Artikeln: https://wc-Frog.de/catalogsearch/result/?q=Spa%2C&utm_source=youtube&utm_medium=videolink&utm_term=themenwelt-Spa wc-gestalten.de, euer Spezialist für selbst gestaltbare WC-Sitze. Schaut euch auch unseren WC-Sitz-Designer an: https://wc-gestalten.de/selbst-gestalteter-wc-sitz.html?utm_source=youtube&utm_medium=videolink&utm_term=themenwelt-Spa

Health And Wellness – Diseased Or Deficient?

click photo for more information
Health And Wellness – Diseased Or Deficient?
0:00 Fred’s Life-story 1:10 “Sometimes the truth is so unbelievable, it escapes becoming known” 2:40 Growing up with health problems back in 1958 7:25 The Second prophetic thing that happened…finding 2 books – a bible and a book on Acid & Alkaline. 11:00 Becoming curious about cancer. 12:13 Fred’s mother Is diagnosed with cancer by […]

Premium Short Air Cam Walker Fracture Ankle / Foot Stabilizer Boot – X-large – By MARS Wellness

click photo for more information
Premium Short Air Cam Walker Fracture Ankle / Foot Stabilizer Boot – X-large – By MARS Wellness
Short cam walkers are designed for forefoot fractures, soft tissue injuries, and moderate ankle sprains. They provide the necessary immobilization required for proper healing to occur, while allowing early, safe weight bearing. Our Mars Air Short (low top) Cam Walker boot (also known as, Fracture Boot, Air Cast, Cam Boot, Foot brace, Ankle Boot, Ankle […]
load more posts